فروش مواد شیمیایی

۶- اکسید روی

7- متیلن کلراید

8- بوراکس

9- پرکلرو اتیلن

10- نیتریت و نیترات سدیم

11- مولیبدات سدیم و غیره

شماره های تماس: 09127238117- 26302245-26302246                                        

/ 1 نظر / 22 بازدید
پتروپرایس

برای آگاهی از قیمت روزانه مواد پتروشیمی ، به پترو پرایس ، سری بزنید.