معیارهای تشخیص نامهای دختران

خوردنی باشد: مثل عسل
ساعات مختلف روز: مثل پگاه، سپیده، سحر
اسم جک و جونور باشد: اعم از پرنده: مثل پرستو، درنا... حشره: مثل پروانه، چهارپا: مثل غزال
اسم علف باشد: مثل ریحانه، پونه و...
اسم مکان باشد: مثل صحرا، دریا، خاور، ایران
خیس باشد: مثل شبنم، دریا، ساحل، باران

و کلا هر اسمی تو این مایه ها باشد اسم دختر و در غیر این صورت اسم پسر می باشد!
(البته با عرض معذرت خدمت دخترای عزیز )امیدوارم به دل نگیرید

/ 2 نظر / 5 بازدید
برای تو می سرایم

باشه آقای وحدانی ...شما هم؟! جالب بود..خنده ام گرفت منم به روزم خوشحال میشم بیایید[گل]

فرناز

یعنی چی آقا؟؟؟؟/ اگر راست میگید اسم من تو کدوم دسته است؟