نرخ جدید بلیت‌های مترو

نرخ بلیت های تک سفره از هزار و 250 ریال به هزار و 500 ریال،‌ بلیت های دو سفره از دو هزار و250 ریال به دو هزار و 750 ریال و نرخ بلیت های 10 سفره نیز از10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش می یابد.
واحد مرکزی خبر: مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران نرخ جدید بلیت های مترو را اعلام کرد. این افزایش قیمت از فردا اجرا می‌شود.
جعفر ربیعی با بیان این که تغییر نرخ بلیت های مترو از فردا سه شنبه اعمال می شود، افزود: برای تشویق مسافران به استفاده از بلیت های مدت دار، نرخ این بلیت ها امسال نیز همچون دو سال گذشته، بدون تغییر باقی می ماند و نرخ بقیه بلیت ها10تا20 درصد افزایش می یابد.
وی به اضافه شدن یک ناحیه در محاسبه هزینه سفر با استفاده از بلیت های مبلغ دار اشاره کرد و گفت: در ناحیه یک، با سفر از صفر تا 10ممیز65 صدم کیلومتر 650 ریال، ناحیه دو، از 10ممیز65 صدم تا 20 کیلومتر 700 ریال، ناحیه 3 ،‌ از 20 تا 30 کیلومتر 810 ریال،‌ ناحیه 4 ، از 30 تا 40 کیلومتر850 ریال و در ناحیه 5 با طی مسیر بیش از 40 کیلومتر، هزار و10ریال از اعتبار بلیت های مبلغ دار کسر می شود.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: نرخ بلیت های تک سفره از هزار و 250 ریال به هزار و 500 ریال،‌ بلیت های دو سفره از دو هزار و250 ریال به دو هزار و 750 ریال و نرخ بلیت های 10 سفره نیز از10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش می یابد.
ربیعی هزینه جاری هر سفر با مترو در سال جاری را برای شرکت بهره برداری متروی تهران 3980 ریال اعلام کرد و گفت:‌ از این مبلغ به طور متوسط هزار ریال معادل یک چهارم قیمت تمام شده را مردم و بقیه را دولت و شهرداری پرداخت می کنند.
وی افزود: ‌دولت و شهرداری امسال باید 960 میلیارد ریال یارانه برای بلیط های مترو پرداخت کنند.
ربیعی با اشاره به این که مترو برای فراهم آوردن ارزانترین سفر تلاش می کند گفت:‌ برای همین منظور متروی تهران، ‌بلیط های گوناگونی از جمله بلیط های مدت دار، ‌مبلغ دار و سفری تهیه کرده است .
یادآور می شود60 درصد مسافران مترو از بلیط های مبلغ دار،‌ 5 درصد از بلیط های مدت دار و 35 درصد از بلیط های سفری استفاده می کنند که تلاش می شود استفاده از بلیط های سفری به 10 درصد کاهش یابد.

/ 0 نظر / 5 بازدید