ضد حال از این بدتر...؟!

ضدحال یعنی یه جلسه سر کلاس نری فقط همون یه جلسهاستاد حضور غیاب کنه!

ضدحال یعنی با شکم گرسنه بری تو صف ژتون تموم کرده باشن!

ضدحال یعنی یه هفته قبل از اینکه جشن تولد بگیری خاله مامانت فوت کنه!

ضدحال یعنی بعد از کلی مخ زدن تو اینترنت موقع به نتیجه رسیدن اشتراکت تموم بشه !

ضد حال یعنی یه مانتو خوشگل بخری همون روز اول گیر کنه به صندلی پاره بشه!

ضدحال یعنی صبح ساعت 5بری سر کلاس استاد نیاد!

ضد حال یعنی بری عروسی خانمها و اقایون جدا باشن!

ضدحال یعنی پژو! RD

ضد حال یعنی بری خونه طرف جورابت سوراخ باش !

ضد حال یعنی کیفت بیافته و تمام لوازم آرایشت تو کلاس ولو بشه !

ضد حال یعنی بپری جلو به یه خانوم خوشگل خودکار بدی ولی رنگ نده !

ضد حال یعنی موقع امتحان همه تقلب کنن فقط تو لو بری !

ضد حال یعنی جلو تمام پسرای دانشگاه رو یخا لیز بخوری !

ضدحال یعنی فیلم ژاپنی!

ضدحال یعنی عشق یه طرفه !

ضدحال یعنی گل خوردن دقیقه 90!

ضدحال یعنی عینکت سر جلسه امتحان بیفته زمین بشکنه!

ضد حال یعنی............ ......... ....

به پا ضده حال نخوری !‌ ! ! ! ! ! ! !

 

 

ضد حال یعنی این عکس پایین

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اینم یجور ضد حال که عکسی نیست!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
فرناز

باحال بود مرسی