# علمی

معرفی شرکت

شرکت فرآیند یکتا پژوه تولید کننده انواع چربی گیر- فسفاته- شوینده و غیره تلفن: ٨١-۴۶-٠٢١٢۶٣٠٢٢۴۵        تلفکس: ٠٢١٢۶٣٠٢٢٨٠ وحدانی: ٠٩١٢٧٢٣٨١١٧  
/ 1 نظر / 56 بازدید